Обикновени дроби

Каква част от ябълките са зелени?

С плъзгачите състави следващ пример.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova