Правоъгълни числа

От колко точки е съставена деветата фигура в тази поредица?