Закономерност

Намерете разликата на лицата на оцветената в лилаво и оцветената в зелено част от композицията, ако дължината на страната на най-големия от квадратите е 20 mm.