Визуални доказателства. Питагор

Запиши поне една числова закономерност, съответстваща на фигурата.