Часовник (точност 15 мин)

Премести стрелките така, че часовникът да показва

Скрий отговора и премести плъзгача за следващ пример.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova