Обиколка на триъгълник

Намери обиколката на триъгълник с дължини на страните: а) 4 см, 6 см и 7 см б) 3 см, 5 см и 5 см в) 4 см, 4 см и 4 см

Използвай плъзгачите за следващ триъгълник


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova