Видове триъгълници

Какъв е видът на триъгълника според страните?

Скрий отговора и премествай плъзгачи за следващ пример.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova