Равнобедрен триъгълник

Премести червения връх на триъгълника във връх на квадратната мрежа така, че да стане равнобедрен.

Потърси всички възможности върху изобразената част от квадратна мрежа.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova