Видове триъгълници

Какъв е видът на триъгълника според страните?


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova