Квадратна мрежа

Сравни отсечките.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova