Числова ос (-15 до 15). Игра

Премести лилавата точка така, че да съответства на лилавото число.

Натисни бутона за следваща задача.


Toni Chehlarova, Създай с GeoGebra