Римски цифри

Преместете една кибритена клечка така, че да се получи вярно числово равенство.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova